Surgery Dates / Dyddiadau Cymorthfeydd

 

ADVICE SURGERIES / CYMORTHFEYDD CYNGOR

Fridays/ Dydd Gwener 3.30 – 5.30pm / y.h.

18 January/Ionawr – Brymbo Enterprise Centre/Canolfan Fenter Brymbo, LL11 5BT

15 February/Chwefror – The Parish Hall/Neuadd y Plwyf, Chirk/Y Waun, LL14 5NA

15 March/Mawth – Stiwt, Rhosllannerchrugog, LL14 1RB

 

No appointments needed / Does dim angen apwyntiad