Surgery Dates / Dyddiadau Cymorthfeydd

 

ADVICE SURGERIES / CYMORTHFEYDD CYNGOR

Fridays/ Dydd Gwener 3.30 – 5.30pm / y.h.

5 April/Ebrill- Cocoa Rooms/Yr Ystafelloedd Coco, Overton/Owrtyn, LL13 0EE

10 May/Mai – Llangollen Library/Llyfrgell Llangollen, Llangollen LL20 8 NU

NB *2.30pm – 5pm Llangollen Surgery only*

       *2.30yh – 5yh Llyfrgell Llangollen yn unig*

14 June/Mehefin – Plas Pentwyn, Coedpoeth, LL11 3NA

19 July/Gorffennaf – Plas Madoc Leisure Centre/Canolfan Hamdden Plas Modoc, Acrefair LL14 3HL

 

No appointments needed / Does dim angen apwyntiad