Online Surgery

Ways to contact Susan / I gysylltu â Susan

Constituents are welcome to contact me in English or Welsh/ Mae croeso i etholwyr gysylltu â mi yn Gymraeg neu Saesneg/

Please include your full address and postcode in your message to confirm that you are a constituent of Clwyd South/ Cofiwch gynnwys eich cyfeiriad llawn a chod post yn eich neges i gadarnhau eich bod yn bwy yn etholaeth De Clwyd.

Susan Elan Jones MP / AS, House of Commons, London, SW1A 0AA
Phone / Ffôn: 01978 824288
Email / Ebost: [email protected] 

To view our privacy notice please go to:

https://www.susanelanjones.co.uk/privacy-policy/

I weld ein hysbysiad preifatrwydd, clicliwch ar y ddolen uchod.

Your Name / Eich enw (required)

Your Email /Eich cyfeiriad ebost (required)

Subject /Pwnc

Your Message /Eich neges

captcha