Welcome – Croeso

Welcome to my website which provides information about my work in Westminster and in the constituency.

I have had the honour of representing my home area in Parliament since May 2010.

Every year since I have been elected, my staff team and I have helped around 800-1,000 local people, community groups and companies.

I have campaigned on many important issues in Parliament. You can follow my speeches and parliamentary questions on www.theyworkforyou.com

If you need my help or would like to invite me to a community event, please don’t hesitate to get in touch with me in English or Welsh.

 

Croeso i fy ngwefan sy’n cynnwys manylion am fy ngwaith yn San Steffan ac yn yr etholaeth.

Rwyf wedi cael y fraint o gynrychioli ardal fy nghynefin yn San Steffan ers Mai 2010

Bob blwyddyn ers i mi gael fy ethol, mae fy nhîm staff a minnau wedi helpu tua 800-1,000 o bobl leol, grwpiau cymunedol a chwmnïau.

Rwyf wedi ymgyrchu ar lawer o faterion allweddol yn San Steffan. Gallwch ddarllen fy areithiau seneddol a chwestiynau ar www.theyworkforyou.com

Os oes angen help arnoch chi neu os hoffech fy ngwahodd i ddigwyddiad cymunedol, peidiwch ag oedi i gysylltu â mi yn y Gymraeg neu’r Saesneg.