Surgery Dates / Dyddiadau Cymorthfeydd

 

ADVICE SURGERIES / CYMORTHFEYDD CYNGOR

Fridays/ Dydd Gwener 3.30 – 5.30pm / y.h.

20 July/Gorffennaf – Plas Pentwyn Resource Centre/ Canolfan Adnoddau, Castle Road/ Ffordd Castell, COEDPOETH LL11 3NA

 

No appointments needed / Does dim angen apwyntiad