Surgery Dates / Dyddiadau Cymorthfeydd

 

ADVICE SURGERIES / CYMORTHFEYDD CYNGOR

Fridays/ Dydd Gwener 3.30 – 5.30pm / y.h.

13 April/ Ebrill - Plas Pentwyn, Coedpoeth LL11 3NU 

18 May/ Mai - Memorial Centre/ Canolfan Goffa, Brynteg LL11 6AB

22 June/ Mehefin – Llangollen Library/ Llyfrgell Llangollen, LL20 8NU 3-5pm today only/3-5 y.h. heddiw yn unig

20 July/ Gorffennaf - Rhostyllen Parish Hall/ Neuadd y Plwyf, Rhostyllen LL14 4AR

 

No appointments needed / Does dim angen apwyntiad