Surgery Dates / Dyddiadau Cymorthfeydd

ADVICE SURGERIES / CYMORTHFEYDD CYNGOR

Fridays/ Dydd Gwener 3.30 – 5.30pm / y.h.

 

20 January/Ionawr - Black Park Chapel/ Capel Parc Du, HALTON LL14 5BB 

10 February/ Chwefror- The Memorial Centre/Canolfan Goffa, BRYNTEG LL11 6AB

17 March/  Mawrth -George Edwards Hall/ Neuadd George Edwards, CEFN MAWR LL14 3AE

21 April/ Ebrill – Cocoa Rooms/ Ystafelloedd Coco, OVERTON LL13 0EE

No appointments needed / Does dim angen apwyntiad