Online Surgery

Ways to contact Susan / I gysylltu â Susan

Constituents are welcome to contact me in English or Welsh/ Mae croeso i etholwyr gysylltu a mi yn Gymraeg neu Saesneg/

Please include your full address and postcode in your message to confirm that you are a constituent of Clwyd South/ Cofiwch gynnwys eich cyfeiriad llawn a chod post yn eich neges i gadarnhau eich bod yn bwy yn etholaeth De Clwyd.

Susan Elan Jones MP / AS, House of Commons, London, SW1A 0AA
Phone / Ffôn: 01978 824288
Email / Ebost: susan.jones.mp@parliament.uk 

Members of Parliament are only able to represent their own constituents, please include your full address and postcode in your message to confirm that you are a constituent of Clwyd South.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

captcha