MP calls for national action to tackle bank branch closures

HSBC statement 3. no heading

Welcome / Croeso

RTEmagicC_ribbono_cutting_01.jpg“Welcome to my website, which provides information about my work in Westminster and in my constituency.

I have had the honour of representing my home area in Parliament since May 2010. In Westminster, I have campaigned on many important issues. These include jobs; supporting local businesses; road safety and transport issues; toughening the law on child abuse; and S4C. You can follow my speeches and parliamentary questions on www.theyworkforyou.com/

If you need my help or would like to invite me to a community event, please don’t hesitate to get in touch with me in English or Welsh.”

RTEmagicC_111108a_-_Susan_Elan_Jones_2_03.jpg“Croeso i fy ngwefan, sy’n cynnwys manylion am fy ngwaith yn San Steffan ac yn yr etholaeth.

‘Rydw i wedi cael y fraint o gynrychioli ardal fy nghynefin yn San Steffan ers Mai 2010. Yn San Steffan, ‘rydw i wedi ymgyrchu ar faterion pwysig fel swyddi; cefnogi busnesau lleol; diogelwch ar ein ffyrdd a
thrafnidiaeth; cryfhau’r gyfraith ar gam-drin plant; ac S4C a’r Gymraeg. Gallwch ddarllen fy areithiau seneddol a chwestiynau ar www.theyworkforyou.com/

Os hoffech fy ngwahodd i ddigwyddiad cymunedol, peidiwch ag oedi i gysylltu â mi yn y Gymraeg neu’r Saesneg”.